תושב חוץ המוכר נכס בישראל – דע את זכויותיך

חישוב מס שבח ירושה

תושב חוץ המוכר נכס בישראל – חייב או פטור ממס שבח?

עזבתם את ישראל לכמה שנים והשארתם מאחוריכם בית בבעלותכם? מבולבלים לגבי הזכויות והחובות שלכם? במאמר זה נעשה לכם סדר בעניינים.

תושב חוץ מוגדר ככל אדם, בין אם אזרח ישראל ובין אם לא, ששהה מחוץ לישראל לפחות 183 ימים בשנת המס הרלוונטית ובשנת המס שאחריה. עפ"י חוק מס שבח, תושב חוץ שיש בבעלותו דירה אחת בלבד בישראל אינו זכאי לקבל פטור ממס שבח אלא, בתנאי שהוא מוכיח לרשויות המיסים שהוא אינו מחזיק בנכס נדל"ן במדינת התושבות שלו. ואז יכול להנות מפטור על מכירת הדירה.

הגדרת תושב ישראל ותושב חוץ

תושב ישראל – לצורך קביעת האם יחיד נחשב לתושב ישראל לפי פקודת מס הכנסה, יש להחיל את עיקרון מרכז החיים. זאת, בהתחשב במספר מבחנים מהותיים: קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים של היחיד, מקום ביתו הקבוע, מקום המגורים שלוֹ ושל בני משפחתו, מקום עיסוקו, מקום האינטרסים הכלכליים הפעילים והמהותיים שלוֹ ומקום פעילותו בארגונים, באיגודים ובמוסדות שונים.

בנוסף, נקבעו שתי עובדות, לפיהן מרכז חייו של היחיד בשנת-המס הוא בישראל: האחת – לגבי יחיד שתקופת שהייתו בישראל בשנת-המס מגיעה כדי 183 ימים או יותר; השנייה – לגבי יחיד שתקופת שהייתו בישראל בשנת-המס מגיעה כדי 30 ימים או יותר וסך כל תקופת שהייתו בישראל בשנת-המס ובשנתיים שקָדמו לה הוא 425 ימים או יותר.

תושב חוץ – על המותר והאסור, על כך אנו למדים על מי שאינו עומד בהגדרה של תושב ישראל. המונח "תושב חוץ" מוגדר כמי שאינו תושב ישראל. כלומר, יחיד או חברה שאינם תושבי ישראל נחשבים לתושבי-חוץ לעניין פקודת מס הכנסה.

בנוסף, נקבע, כי יחיד ששהה מחוץ לישראל 183 ימים לפחות, בכל שנה, בשנת-המס ובשנת-המס שלאחריה וכן מרכז חייו לא היה בישראל בשתי שנות-המס שלאחַר שנות-המס האמורות ייחשב לתושב חוץ.

כיצד מוכיחים למדינה ולרשות המיסים שאין לך דירה בחו"ל?

נכון להיום, יש קושי רב להשיג אישור זה ממדינת התושבות. הן מבחינת השגת האישור, והן מפני חשש מוכר הדירה לבקש אישור כזה ממדינת התושבות שלו.

כדי לקבל פטור ממס שבח תושב חוץ, על תושב החוץ להציג אישור מרשויות המס של מדינת המגורים שלו כי אין לו נכס נדל"ן בבעלותו באותה מדינה או להביא ראיות אובייקטיביות אחרות איתן הוא יוכל לשכנע שימו לב שחובת ההוכחה עליכם: רשות המיסים אינה מאמינה בשיטת האמון והיא מבקשת לקבל ראיות ברורות וחד משמעיות לצורך הנפקת הפטור.

1.   חוזה שכירות תקף

מתגוררים אצל אמא / אבא / סבא / סבתא? חבל. מדינת ישראל בד"כ תבקש לראות חוזה שכירות תקף ואישור תשלום דמי ארנונה בדירה השכורה. כך היא תוכל לדעת שאינכם מתגוררים בדירה בבעלותכם.

2.   דוח מס / אישור רשויות המס

בנוסף לחוזה שכירות תקף, תבקש המדינה הוכחה שאינכם משכירים נכס נדל"ן לאדם אחר. לשם כך תצטרכו לקבל אישור לפיו לא דיווחתם על הכנסה מדמי שכירות מדירת מגורים / קרקע בבעלותכם, או דוחות מס המעידים כי אין לכם הכנסה פאסיבית ממקרקעין.

3.   תצהיר אי-בעלות

לסיום, תצטרכו לחתום על תצהיר מחייב חוקית לפיו אין לכם דירת מגורים בבעלותכם במדינת התושבות שלכם.

בנוסף, חשוב לשים לב שבמדינות פדרליות כגון ארה"ב, גרמניה ושווייץ תצטרכו להוכיח שהאישורים שהבאתם תקפים לכל מדינות האיחוד ולא רק למדינה בה אתם מתגוררים.

למה התהליך כל כך מסובך?

לצערנו, עד ליום שבו מדינות העולם ייצרו שיטת שיתוף מידע קלה ואינטואיטיבית ביניהם, וזאת למרות שיש אמנות מס עם מספר לא מועט בין המדינות, אנו נצטרך לספק בעצמנו הוכחה למצבנו החוקי במדינת המגורים שלנו. נכון להיום, נראה שמצב זה לא עתיד להשתנות בשנים הקרובות ולכן יש לשים לב לשיקול זה כאשר מתכננים לעבור לגור בחו"ל. או כאשר אתם רוכשים דירה נוספת במדינת התושבות שלכם.

 

 

מאמרים פופולריים
אל תוותרו על זכויתכם
השאירו פרטים
ותוודאו את זכויתכם עוד היום!

בדוק זכאות למימוש זכויותיך ללא עלות:

המומחיות שלנו, הרווח שלכם