פריסת מס שבח – כל מה שחשוב לדעת!

פריסת מס שבח - כל מה שחשוב לדעת!

מה חייבים לדעת על פריסת מס שבח?

מכרתם נכס ושילמתם מס שבח? שימוש בפריסת מס שבח עשוי להחזיר לכם כסף רב מרשות המיסים!

במאמר זה נעסוק במושג פריסת מס שבח: נסביר תחילה מהו מס השבח, מהם האמצעים השונים לצמצומו, כיצד ניתן לפרוס אותו, מה משמעות הפריסה, ומי יכול לפרוס מס שבח. 

מהו מס שבח?

מס שבח הוא מס המעוגן בחוק מיסוי מקרקעין ומוטל על בעל נכס מקרקעין (דירת מגורים, קרקע, נכס עסקי) בעת מכירתו. לצורך חישוב מס השבח בוחנים את ההפרש שבין הסכום שבו נמכר הנכס לבין הסכום ששילם הבעלים ברכישת הנכס וכן ההוצאות שהוציא בעל הנכס לשם השבחתו. המס מוטל למעשה על הרווח שנוצר למוכר. 

הקלות בחישוב מס שבח 

בעל נכס יכול לנכות מהרווח שנוצר לו בעת המכירה הוצאות שהוציא כדי להשביח את הנכס כגון שיפוצים, הוצאות עורך דין, שמאי ועוד. רשימת ההוצאות המשביחות שניתן לנכות מוזכרת בסעיף 39 לחוק מיסוי מקרקעין, כמו כן עלויות ששולמו במהלך אחזקת הנכס.

ניכוי ההוצאות המשביחות יגרום לכך שהרווח מהמכירה יהיה נמוך יותר, וכך מס השבח שיוטל על המוכר יהיה אף הוא נמוך יותר וישקף בצורה אמיתית את הרווח של המוכר. בהקשר זה חשוב לומר שבעל הנכס צריך לשמור את המסמכים הקשורים להוצאות המשביחות שהוציא על הנכס כדי שניתן יהיה לנכותן. 

אפשרויות נוספות להפחתת מס השבח הן פריסת מס שבח, ניצול זכאויות שלא מומשו, ניצול מדרגות מס שולי שלא נוצלו, ניצול נקודות זיכוי שלא נוצלו וקיזוז הפסדים עסקיים או הפסדים משוק ההון לפי פקודת מס הכנסה. 

מהי פריסת מס שבח?

אפשרות פריסת מס שבח המוזכרת בסעיף 48 לחוק מיסוי מקרקעין היא דרך נוספת לצמצום מס השבח. כשמבקשים פריסת שבח למעשה מבקשים שהמס המוטל על השבח יתפרס על פני תקופה של עד 4 שנים, כאשר השנה האחרונה היא השנה שבה נמכר הנכס. אם תקופת הבעלות על הנכס הייתה קצרה מארבע שנים, אזי ניתן יהיה לפרוס את המס רק לאורך תקופת הבעלות על הנכס.

המחוקק אפשר את ההטבה הזו של פריסת מס השבח מכיוון שהשבח צמח במהלך תקופת הבעלות בצורה הדרגתית ולא נשאר סטטי וקפץ רק בשנת המכירה. לכן המוכר רשאי לפרוס את מס השבח בחלקים שנתיים שווים לתקופה של עד ארבע שנים.

בפריסה למעשה מפחיתים את שיעור מס השבח בעזרת נתוני ההכנסות האישיות של בעל הנכס, מנצלים נקודות זיכוי המגיעות למוכר לפי הוראות מס הכנסה בשנות המס הרלבנטיות וכן ומדרגות מס שולי נמוכות שלא נוצלו עדיין ובכך מפחיתים את המס שישולם. 

חשוב לציין שלא תתקבל בקשת פריסה אם לא הוגשו דוחות שנתיים של מס הכנסה באותן השנים שמתבקשת לגביהן פריסה. 

פריסת שבח לבני זוג 

בניגוד לעמדה המסורתית של רשות המיסים, נקבע בפסיקה כי כאשר מדובר בנכס של בני זוג, אפשר לפצל את השבח בין בני הזוג ולעשות פריסה על שתי שומות נפרדות. כאשר מפצלים את השבח בין בני הזוג ופורסים אותו על פני ארבע שנים עבור כל אחד מהם, מס השבח עבור הנכס פוחת בצורה משמעותית. 

חשוב לציין כי למרות שפיצול השבח ופריסתו מיטיבים עם התא המשפחתי, הם אינם מהווים ברירת מחדל, ורשות המיסים מוציאה את השומה רק על שם אחד מבני הזוג. מבקר המדינה ציין אף הוא בדוח מבקר המדינה כי ברירת המחדל צריכה להיות פיצול השבח בין שני בני הזוג. אך כאמור במצב הנוכחי על מנת לפצל את השבח ולפרוס אותו – יש לפנות אל רשות המיסים. 

 
הטבת מס שבח למוכרי דירות בגיל 60 ומעלה

כאשר מוכר נכס המקרקעין בגיל 60 ומעלה, שיעור המס ההתחלתי עבור הכנסה פאסיבית הוא עשרה אחוזים לעומת שיעור מס התחלתי של שלושים אחוזים החל לפני גיל 60. לכן, פריסת מס השבח מגלמת בתוכה הטבה משמעותית ביותר למוכרים בגיל 60 ומעלה במיוחד כאשר מדרגות המס שלהן נמוכות.

פריסת שבח ליורש 

כאשר מוכר הנכס הינו יורש (מס שבח ירושה), עולה השאלה האם תינתן פריסת שבח בגין מכירת הנכס גם ליורש. 

ואכן, רשות המיסים מעניקה ליורש אפשרות לפרוס את השבח על פני תקופת הבעלות של המוריש ועד ארבע שנים.  

האם חברה יכולה לבקש פריסת מס שבח?

השאלה האם חברה יכולה לפרוס את השבח נידונה בפסיקה. בפסק הדין בעניין טוונטי האנדרד נהריה בע"מ קבע בית המשפט העליון כי הוראות פריסת השבח הריאלי המצויות בסעיף 48 לחוק מיסוי המקרקעין חלות רק על יחידים ולא על חברות או תאגידים. 

בית המשפט הסתמך על הוכחות לשוניות: הוא קבע כי המונח "מוכר" המופיע בחוק מתייחס ליחידים ולא לתאגידים. כמו כן הסיק בית המשפט כי מכיוון שהפריסה מאפשרת שימוש בנקודות זיכוי אשר קיימות אצל יחידים בלבד, הפרשנות הסבירה היא שהמחוקק התכוון להחיל את הפריסה על יחידים. 

לבדיקת זכאות לפריסה וקבלת החזרי מס שבח מומלץ לפנות למומחים בתחום יעוץ המס ומיסוי מקרקעין 

מאמרים פופולריים
אל תוותרו על זכויתכם
השאירו פרטים
ותוודאו את זכויתכם עוד היום!

בדוק זכאות למימוש זכויותיך ללא עלות:

המומחיות שלנו, הרווח שלכם