פריסת מס שבח – זכאות מוכר נכס 

ניוזלטר מרץ 2021 - כל העדכונים במקום אחד

זכאות לפריסה של שבח מקרקעין

פריסת מס שבח – במכירת נכסים בהם משלמים מס שבח קיימת אפשרות של הקלה והטבה בחישוב המס, העשויה להפחית את התשלום באופן משמעותי. 

בחוק מיסוי מקרקעין נקבע כי קיימת זכאות לפריסת שבח מקרקעין. כלומר, מי שמוכר נכס, דירה שניה, מוכר קרקע, נכס שקיבל בירושה ושילם מס שבח המוכר רשאי לבקש כי המס על השבח הריאלי יחושב על פני מקסימום ארבע שנים לאחור או כתקופת האחזקה ( אם קצרה מארבע שנים). ניתן לבדוק במחשבון רשות המיסים.

פריסת השבח מאפשרת למוכר, משלם מס השבח לפי חישוב שהוגדר בחוק, לקחת בחשבון בחישוב המס על כלל הכנסותיו, גם את ההטבות שאולי לא נוצלו ומאפשרות הפחתת מיסים. החישוב הראשוני המתבצע בעת המכירה הינו עבור שנת המס שבה נמכר הנכס. משמע, כלל ההכנסה מחושבת לפי מדרגות מס רגילות של אותה שנה. אם המוכר נמצא במדרגת מס הנמוכה ממדרגת המס הגבוהה ביותר, הוא עשויי להתחייב במס בשיעורי מס מופחתים, לפי מדרגות המס הנמוכות, ואף לנצל זכאות של ניצול מלא של נקודות זיכוי, הפסדים שצבר אם אלו לא קוזזו או נלקחו בחשבון בחישוב שבח המקרקעין. ניתן לבצע את החישוב הנ"ל עד ארבע שנים. כמספר השנים עליהן מבקשים את פריסת השבח, המוגש על טופס 7003.

מס שבח – איך מתבצע החישוב?

מס שבח – נוצר מההפרש בין סכום רכישת הנכס ( דירה, חנות, קרקע, דירה שניה, נכס מסחרי וכדומה) לבין הסכום שהתקבל ממכירתה. החישוב נעשה צמוד למדד, ואחרי קיזוז ההוצאות בגין השבחתה ותשלום שכר טרחה לעורך דין, מתווך ועוד. העיקרון שעמד בפני המחוקק בהטבה זו פריסת המס, הינה כי השבח נצמח במהלך מספר שנים ולא רק בשנה האחרונה.

ככל שמדובר במוכר בגיל 60 ומעלה, שם יש הטבת מס נוספת, שיעור מס התחלתי על הכנסות פאסיביות הינו של 10% במקום שיעור מס התחלתי של 30% למי שטרם הגיע לגיל 60. כך שהחישוב עבור גילאי 60 ומעלה משמעותיים מאד למי שהכנסותיו נמוכות ונמצא במדרגות מס נמוכות. 

איך מתבצע ההליך?

על פי חוק מיסוי מקרקעין שם מצויה הזכאות לפריסת המס, על מוכר הנכס לבקש את הפריסה ואת מספר השנים שרוצה לפרוס ולהגיש דוחות לצורך מימוש זכויות אלה ומיצוי הזכאות. בחישוב המס בפריסה, יערך חישוב חבות מס סופית בגין מכירת הנכס ועבור השנים בגינן הוגשו דוחות כנדרש. יש חשיבות לחישוב מקדים לצורך ההטבה המקסימלית הניתנת במקרים אלה. 

לרוב בתהליך מכירת הנכס, בעת שידור עסקת המכירה יידרש מוכר הנכס לשלם את מס השבח תוך 30 יום. אולם ללא כולם יודעים כי תשלום זה הינו מקדמה. החישוב הסופי יתבצע ברשות המיסים לאחר הגשת הבקשה והגשת הדוחות וכל הדרוש. תשלום ששולם בעודף יוחזר לבעליו. חשוב לטפל בנושא זה בעזרת אנשי מיסים המומחים בתחום המקרקעין. 

ראו עוד: יועץ מס | מס רכישה לנכה | מיסוי מקרקעין | הפחתת מס שבח

מאמרים פופולריים
אל תוותרו על זכויתכם
השאירו פרטים
ותוודאו את זכויתכם עוד היום!

בדוק זכאות למימוש זכויותיך ללא עלות:

המומחיות שלנו, הרווח שלכם