מכירת משק

מכירת משק

מכירת משק – נחלה כמה מס שבח נשלם? 

מכירת משק – נחלה, עסקה מורכבת. חישוב המס, חשוב שיעשה באופן מקצועי. ההשלכות הכספיות משמעותיות ביותר. 

מכירת משק חקלאי אינה עוד עסקת נדל"ן כמו מכירת דירה, חנות או מגרש. מדובר בסוגיה שונה בתכלית, בעלת מאפיינים ייחודיים והשלכות מיסוי שונות. המשק מורכב מדירת מגורים או דירות מגורים בנויות, של זכויות בניה שאולי טרם מומשו, יש שטחים חקלאיים וזכויות באגודה המשותפת. ולכן יש חשיבות גבוהה לתחשיב המס מרכיביו והיחסיות של כל אחד מהם. כאשר יש שני היבטים עיקריים שצריכים להוביל. הן מהיבט החישוב הנכון המקצועי והנכון והן מבחינת תיכנון הפחתת המס. למרות המורכבות, רבים אינם מודעים לכך שניתן להפחית חלק ניכר מהמיסים והתשלומים. יש בחוקים העוזרים להפחתת מס שבח ואף להחזרת מיסים אם שולמו. 

תכנון מס נכון וחוקי, ליווי נכון של העסקה כבר משלבי המו"מ ושימוש מושכל בהוצאות הכרוכות בהליכי המכירה (שכ"ט עו"ד, יועצי מס ורו"ח מומחים בחישובי מיסוי מקרקעין, שמאי הסדרת חובות הנחלה וכד'), עשויים להביא לחיסכון משמעותי של מאות אלפי שקלים למוכר והגדלת התמורה שתיוותר בידיו בסופו של יום.

מכירת משק – מה כדאי להכיר

חוסר ידיעה של ההוראות השונות המתייחסות למכירת נחלה – משק חקלאי עלול "להפיל" את המוכר או את הרוכש הלוקח על עצמו את חבויות המס של המוכר למלכודות מס בלתי צפויות העלולות להכשיל את עסקת המכירה. סכום המכירה עשוי להיות גבוהה אולם השאלה שהמוכר צריך לשאול עצמו או הרוכש הלקוח על עצמו תשלומים שיחולו עשויים להותיר את המוכרים עם סכום נכון שלא בטוח שיותר בידם אפשרות לרכישת נכס חלופי. 

רובם המכריע של המשקים החקלאיים בארץ נמצאים במסגרת מושבי העובדים. במסגרת זאת, משק חקלאי כולל את בית המגורים של החקלאי ואת המשק עצמו על האדמות המוקצות לו. יחידה זו, הנקראת ״נחלה״, מהווה יחידה שלמה ובלתי ניתנת להפרדה. בעל הזכויות בנחלה אינו יכול להעביר את זכויותיו, באחד ממרכיבי הנחלה, בנפרד. כאשר החוכר מעביר את זכויותיו בנחלה, הוא נאלץ לעשות זאת כולל מרכיביה, אלא אם בוצעו תהליכים חוקיים כמו פרצלציה.

מס שבח במכירת משק

מם שבח רואה בנחלה כמקור להכנסה, ולכן נחשבת הנחלה כעסק, ולפיכך העברת הזכויות בנחלה מחויבת במם שבח. בחישוב מם שבח מגיע פטור על דירת מגורים עד לתקרה הנהוגה ועל יתרת הסכום שבין המחיר הכולל בו נמכרה הנחלה ועלות בית המגורים משולם מם שבח כנהוג לגבי בתי עסק. לסכום זה עשוי להצטרף מע"מ. מכירת משק בהחלט דורשת הערכת שמאי, אין הדבר דומה למכירת דירה בעיר הן בשל המורכבות והן בשל השונות ומה קיים במשק. אלה זכויות קיימות אלו נוצלו ואלו שטרם נוצלו. 

יש לציין כי יש עוד מיסים שיכולו על המשק שגם אותם יש לקחת בחשבון בחישוב: היטל השבחה, דמי הסכמה – דמי רכישה, מע"מ ושינויי חקיקה המביאים בכל תקופה מס ועלויות נוספות החלות על העסקה.

רשות המיסים, נוטה לדון על החישובים המוגשים לה, שאכן מורכבים וניתנים לפרשנות שונה על ידם. לכן חשוב מאד כי תחשיב המס יהיה נכון ומבוסס ויהיו כל הדרוש וסימוכין המוכחים את השומה העצמית המוגשת על ידי המוכר. 

רוצים לצמצם את חבות המס על הנדל"ן פנו ליעוץ מס ומיסוי מקרקעין >>

ראו עוד: החזר מס שבח | חישוב מס שבח לינארי | יועץ מס | מימוש זכויות רפואיות | הפחתת מס שבחמס שבח על קרקע

 

מאמרים פופולריים
אל תוותרו על זכויתכם
השאירו פרטים
ותוודאו את זכויתכם עוד היום!

בדוק זכאות למימוש זכויותיך ללא עלות:

המומחיות שלנו, הרווח שלכם