מי זכאי להחזר מס שבח?

חישוב מס שבח ירושה

מי זכאי להחזר מס שבח – כל התשובות כאן

עולה השאלה האם אדם ששילם מס שבח, חישוב המס שנערך הינו סופי או, שקיימת אפשרות לקבל החזר מס שבח ששולם? האם הסכום ששולם בעקבות דיווח העסקה לרשות המיסים על ידי עו"ד – שומה עצמית הינה סופית או שיש מה לעשות כדי לשנות את גובה המס הסופי ששולם עקב מכירת זכות מקרקעין – נכס, דירת מגורים, מבנה, משרד, מגרש וכדומה ? 

מס שבח הינו מס המשולם במעמד מכירת הדירה. המס משולם על ההפרש בין מחיר הדירה בעת הקנייה למחיר בעת המכירה בניכוי הוצאות. החוק קובע כי יש מספר מקרים בהם יינתן פטור או הקלות ממס שבח. חשוב לדעת כי המס המשולם בעת המכירה עד 30 יום מדיווח העסקה הינו מקדמה על החשבון ולמעשה זה לא מס סופי, כי יש זכאויות נוספות להם נדרש שילוב של מיסויי מקרקעין ומס הכנסה , וכן הגשה ודרישה מסודרת לצורך כך.

בנוסף תכנון מס מוקדם של העסקה ושימוש נכון בהקלות, פטורים וסדר המכירה עשויים להביא לחסכון משמעותי. ניתן באמצעים שונים לתקן את הדיווחים ולדרוש החזר מס שבח – לממש את הזכויות המגיעות על פי חוק.

מה הסיבות לזכאות זאת?

סיבות אפשריות לזכאות החזר מס השבח לאחר שהוגש החישוב לרשות המיסים, מיסויי מקרקעין בשומה העצמית על פי דין 

 

  • חלוקת מס השבח בין בני הזוג 
  • פריסת מס השבח
  • ניצול מדרגות מס נמוכות ונקודות זיכויי שטרם נוצלו
  • קיזוזי הפסדים –הפסדי הון, הפסדים עסקים או הפסדי שוק ההון
  • עריכת החישוב ובחינת השומה העצמית
  • בחינת הניכויים שנלקחו לצורך חישוב המס  – כלל ההוצאות, הפחת, הריביות, הניכויים
  • מימוש הקלות הנובעות מפסקי דין או החלטות מיסוי עדכניות
  • ניצול שיעורי מס היסטרי ואופן מימושם
  • ניצול פטורים והקלות

 

תקופת מימוש הזכאויות הללו הינה ארבע שנים בלבד, מיום אישור השומה העצמית או קביעת השומה. בשונה מהתיישנות במס הכנסה שהינה שש שנים, מס שבח, מס רכישה וכל הקשור להשגה וטפול במיסיי מקרקעין אפשריות רק בתקופה של ארבע שנים. 

איך יקבע המיסוי ?

כאשר עורכים חישוב מס ברשות מיסים במקרה של בני זוג המוכרים יחד נכס משותף, החוק קובע כי המיסוי ייקבע על פי חבות המס הגבוהה מבין בני הזוג. וכך מבוצע אוטומטית חישוב ללא זכאויות. לצורך שינויי ומימוש הזכויות השונות חייבים לדרוש ולהגיש את הדרוש על מנת לשנות את גובה המס שהוא לעיתים קרובות גבוה ביותר וגורם לתסכול רב למוכרי הנכסים שלא תמיד לוקחים בחשבון את המס שיידרשו לשלם במכירה ומשלמים סכומים גבוהים מאד המפחיתים את התשלום  שקיבלו על הכנס.  

ראו עוד: החזר מס שבח | חישוב מס שבח לינארי | יועץ מס | מימוש זכויות רפואיות | הפחתת מס שבחמס שבח על קרקע

מאמרים פופולריים
אל תוותרו על זכויתכם
השאירו פרטים
ותוודאו את זכויתכם עוד היום!

בדוק זכאות למימוש זכויותיך ללא עלות:

המומחיות שלנו, הרווח שלכם