כיצד ניתן להפחית במס השבח

כיצד ניתן להפחית במס שבח

כיצד ניתן להפחית במס השבח ואיך זה באמת עובד?

שאלתם את עצמכם לאחרונה כיצד אוכל להפחית במס השבח? אם כן חשוב שתקראו את המאמר הקצר הזה, שיעשה לכם קצר סדר. אם ביצעתם עסקת מקרקעין ב-4 השנים האחרונות ושולם בגינה מס שבח – קיים סיכוי גבוה שמגיע לכם לקבל בגינה החזר מס. שבח הינו רווח שנוצר ממכירה של נכס, זכות במקרקעין. על השבח  יש לשלם מס, מס שבח. ישנן מספר דרכים להשבת הכספים ששולמו ולמימוש הזכויות של יחיד על פי חוקי מיסוי מקרקעין , מס הכנסה. בין  הדרכים: פיצול השבח בין בני זוג, פריסת השבח, קיזוזי הפסדים, נקודות זיכוי, מדרגות מס נמוכות, הפסדי הון והפסדים עסקיים וכן בחינה מחודשת של חישוב מס השבח תוך התייחסות לזכויות אחרות שטרם נוצלו.

כך ניתן להפחית מס שבח

להלן ארבעה דוגמאות למקרים בהם ניתן להפחית במס השבח.

פיצול השבח

פיצול מס השבח בין בני הזוג מאפשר חלוקה של סכום השבח בין בני הזוג ובכך מתקיימת אפשרות ניצול כפול של הטבות מס. כמו של נקודות זיכוי, מדרגות המס נמוכות של כל אחד מבני הזוג. פיצול השבח יהיה אפשרי במקרה שהנכס רשום על שני בני הזוג או של בני זוג נשואים, גם אם הנכס רשום על אחד מבני הזוג מתקיימת אפשרות חלוקה ביניהם לפי הלכת השיתוף עד מועד מסוים. כמו כן במצבים מורכבים יותר מבחינה חוקית כמו בני זוג שאינם נשואים או שהינם בני אותו המין, הפיצול אינו מתבצע על ידי הרשויות באופן אוטומטי במכירה, כלומר הוא משויך אך ורק לבן הזוג הרשום. פיצול השבח הוא למעשה חישוב מס נפרד לכל אחד מבני הזוג, כאשר המס מחושב לכל אחד מהם על חלקו בנפרד.

פריסת השבח

פריסת מס שבח למספר שנים זכאות שמשפיעה על גובה תשלום המס. המהלך האוטומטי ברשויות המס משייך את השבח לשנת המכירה, ולפי שנת המכירה מחשב את המס. על פי החוק ניתן לבצע פריסה של השבח עד 4 שנים לאחור, או לתקופת האחזקה בנכס. כלומר, אדם יחיד זכאי לחלוקת השבח שנוצר במהלך השנים לנכס לחלקו על פני מספר שנים הוא ו/או בת/בן זוגו. במידה ולא עשו שימוש מלא במדרגות המס הנמוכות יוכלו ליהנות מחישוב מס בגין כל שנה בנפרד, עם סכום מופחת לכל שנה וכך לממש את החזרי המס להם הם זכאים בכל שנה. כדי להנות מזכאות זאת חובה לפעול באופן יזום, להגיש את הדרוש ובמועדים הקבועים בחוק אחרת הכספים יוותרו ברשויות המס.

מס רכישה

ברכישת נכס ישנם הקלות לזכאים במס הרכישה. הזכאים לתשלום מופחת של מס רכישה לצורך מגורים – נכים, בעלי דרגת אובדן כושר עבודה, עולים חדשים שרכשו דירתם שנה לפני הגעתם ארצה או עד שבע שנים בארץ, רוכשי קרקע שבונים באופן עצמאי ומקבלים היתר בניה בתנאים מסויימים. ללא פניה ובקשה מסודרת לרשויות המס לא ניתן יהיה לממש זכאות זו.

הפסדי הון והפסדים עסקיים

שבח הינו רווח שנוצר ממכירה של נכס, זכות במקרקעין. הפסדי הון יכולים להגיע ממקורות נוספים, הפסדי רווחי הון והפסדים עסקיים הפסדים אלה מתקזזים כנגד מס השבח. אדם שיש לו הפסדי הון והפסדים מניירות ערך לעיתים צריך לשמור ולצבור אותם כדי שיוכל לקזז כנגד רווחי הון. רווחים שכאלה ניתן לקזז מול השבח. גם הפסדים עסקיים ניתן לקזז כנגד השבח ובכך ניתן להקטין את סך המס המשולם על השבח ולקבל החזרים על הכספים העודפים ששולמו לרשויות המס.

יש פרמטרים נוספים היוצרים זכאות ומשפעים על גובה ההחזר: כאשר גילאי המוכרים מעל גיל 60 ומעלה מדרגת המס הראשונה גם להכנסות פאסיביות יורדת ל 10% וכך מיסוי רווחי הון ירד למדרגות מס נמוכות, כאשר יש נקודות זיכוי שלא נוצלו, כאשר קיימים הפסדים מועברים, הפסדי הון ועוד, יחידים אשר קיבלו פטור נכה/ עיוור ממס הכנסה. חשוב לדעת כי כלל הזכאיות יתאפשרו רק בטיפול ופניה לרשות מיסים והגשת הנדרש לצורך קבלת המגיע.

ראו עוד: החזר מס שבח | חישוב מס שבח לינארי | יועץ מס | מימוש זכויות רפואיות | הפחתת מס שבחמס שבח על קרקע

מאמרים פופולריים
אל תוותרו על זכויתכם
השאירו פרטים
ותוודאו את זכויתכם עוד היום!

בדוק זכאות למימוש זכויותיך ללא עלות:

המומחיות שלנו, הרווח שלכם