הפחתת מס שבח – כך תעשו זאת נכון

הפחתת מס שבח - כך תעשו זאת נכון

הפחתת מס שבח עלי ידי פיצול ופריסת מס שבח

במכירת נכסי נדל"ן בישראל, יש חובת תשלום מס שבח, על עליית הערך של הנכס מיום רכישתו ועד מכירתו, רבים אינם יודעים כי המס המשולם אינו סופי!!! יש עדיין מספר דרכים להפחית את המס המוטל בעקבות המכירה. זאת, באמצעות בחישוב המס והן ומימוש הזכויות העומדות לזכות תושבי מדינת ישראל ותושבי חוץ. 

פריסת מס השבח, ופיצול המס הינם חלק מהדרכים להפחית או לזכות בהחזר מס שבח שבוצע, כלומר גם אם שולם המס עדיין ניתן יהיה להנות מהשבת כספים ששולמו בעודף. זה יהיה נכון לגבי שבח ששולם ממכירת נכס נדל"ן כמו: מכירת דירה שניה, חנות, מגרש או כל נכס מקרקעין – מה הכוונה ואיך זה עובד? במאמר הבא. 

במכירת נכס מחויב המוכר לשלם מס שבח על השבח (הרווח) שנוצר מיום רכישת הנכס ועד מכירתו. חישוב מס השבח הוא ליניארי – בשכבות , לפי מועדי תקופות בהן המס נע בין 20% ל 50%

החל משנת 2014 מס השבח עומד על 25% מהשבח על מכירת הנכס. לאזרח קיימות זכויות נוספות שעומדות לרשותו. בלא בקשת ההטבות והגשת כל הדרוש לכך, לא ניתן לממש את ההטבות הללו.  

פריסת מס שבח – מה הכוונה? 

פריסת מס שבח הינה חישוב מס שבח המתאפשר על פי החוק. המשמעות, לחלק את הרווח שנוצר בשנות האחזקה של הנכס עד 4 שנים או לפי תקופת האחזקה (הנמוך מבניהם).כלומר, ניתן יהיה לחשב את המס על פני מספר שנים  ולא רק על נפי שנה אחת, וכתוצאה מכך לשלם פחות מס. ההטבה של פריסת מס השבח למספר שנים משתלמת בעיקר עבור אנשים מעל גיל 60, החל מגיל זה ניתנות זכויות מטיבות מרשויות המס. אוכלוסייה זו נהנית מהטבה שעשויה להחזיר להם עשרות אלפי שקלים וגם הרבה יותר. זכאות הפריסה ניתנת אך ורק לאנשים פרטיים ולא לחברות בע"מ. 

פיצול מס שבח – מה הכוונה?

כאשר מדובר על פיצול, גם במקרה זה אנו מדברים על השבח שנוצר בעת מכירת נכס המקרקעין. הטבה מיוחדת הבאה ומתחשבת בבעלות של הנכס. כלומר אם נמכר נכס שהוא בבעלות שני בני הזוג, הטבה הזאת מתירה לחלק את השבח (הרוח) שנוצר בין שני בני הזוג ולא רק על בן זוג אחד, בעל ההכנסות הגבוהות כפי שהחישוב נערך אוטומטית על פי כללי מס הכנסה. הפיצול יוצר שומת אמת של מס שבח. זכות העומדת לשני בני הזוג. 

מקרים בהם לא ניתן יהיה לפצל בין שני בני הזוג

החוק מאפשר את הזכאות של הפיצול רק כאשר אכן עומדת הזכות של הנכס על שני בני הזוג. כלומר ישנם מצבים בהם לא ניתן יהיה לפצל את השבח. למשל, נכס שהתקבל בירושה אצל אחד מבני הזוג, בעת מכירתו אפשר יהיה להנות פריסה של השבח אך לא ניתן יהיה לפצל בין בני הזוג. כך גם במצב של נכס שהיה על שם בן זגו אחד טרום נישואיו, לא ניתן יהיה לפצל. דוגמא נוספת היא עיסקה של נכס משפחתי שהועבר ללא תמורה לילדים. במצב זה לא ניתן יהיה לפצל את השבח בין בני הזוג, והתשלום יערך לפי בעל הנכס שקיבל את התמורה.

עסקת מתנה – עסקת מתנה הופכת לפופולרית יותר יותר בשנים האחרונות כאשר ההורים או הסבים מעניקים לילדים נכס במתנה. מתוך רצון טוב או כתכנון מס, שהוא פתרון לתכנון ודחיית תשלום המס על ידי מוכר הנכס. מקבל הנכס ישלם אמנם שליש מס רכישה ולא ישלם מס שבח. אולם, במכירה ישלם מס שבח על פי חישוב יום הרכישה של נותן  המתנה " נכנס לנעליו", אך לא יוכל לפצל את מס השבח כל עוד הדירה על שמו בלבד. 

ירושה –כאשר אדם יורש נכס ומייד בוחר למכור אותו האם יוכל לפרוס את השבח לארבע שנים? שהרי על פי הכלל ניתן לבצע פריסה עד ארבע שנים או לתקופת האחזקה הנמוך מבינהם. למרות האחזקה הקצרה, זאת בהמשך לפסיקה, רשות המיסים מאפשרת לצרף את תקופת האחזקה של המוריש, ובכך יהנה מאפשרות הפריסה.

גירושין – העברת נכס אגב גירושין, אינה נחשבת מכירה , ולכן לא מחושב עליה מס שבח. מתרחשת רק העברת זכויות היות ואין באמת מכירה אין חישוב מס שבח ואין פריסה או פיצול. 

פריסה לתשלומים לבעלי מספר נכסים שנמכרו –אין מניעה או כל הגבלה על מספר הנכסים לגביהם ניתן לערוך פריסת מס, עם כל הכרוך בכך. יחד עם זאת, החישוב לצורכי הפריסה יהיה מורכב וייקח בחשבון את כלל חישובי מס השבח מכלל הנכסים כאשר חישוב שניתן לפרוס את מס השבח של כל נכס ספציפי, הוא מקסימום לארבע שנים. 

חשוב לשים לב, הפריסה, והפיצול הינם הינה לארבע שנים, אולם הזמן בו ניתן לתקן את ולבקש לבצע פעולה זאת הינו עד ארבע שנים מיום המכירה. 

לא בטוחים מה הלאה? אולי אתם זכאים לפריסת מס השבח? האם בוצע פיצול? האם אתם עומדים בלוחות הזמנים? האם ניתן לממש עבורכם את הזכויות להם אתם זכאים? גבאי עמיאל יעוץ מס ומיסוי מקרקעין פועלים עם משרדי רשויות המס ומיסוי מקרקעין בכל רחבי הארץ 

מאמרים פופולריים
אל תוותרו על זכויתכם
השאירו פרטים
ותוודאו את זכויתכם עוד היום!

בדוק זכאות למימוש זכויותיך ללא עלות:

המומחיות שלנו, הרווח שלכם