מס שבח על מגרש בירושה

מהו מס שבח על מגרש בירושה

חוקי המיסוי במדינה, הם מורכבים ודורשים ידע מעמיק ויסודי בתחום. לכן בכל מקרה אנו ממליצים לכם לפנות למומחים בתחום מיסוי מקרקעין כדי לקבל נתונים ומידע רלבנטיים. אבל כדי להבין מהו חוק מקרקעין ובין השאר גם מהו מס שבח על מגרש בירושה, הכנו עבורכם את המאמר הזה.

לתחום של מס שבח, יש הרבה תתי סעיפים, יוצאי דופן ושינויים, אשר משפיעים בסופו של דבר על סכום מס השבח הסופי המוטל על בעליו של מגרש או נכס.

מס שבח הנו מס הכלול בחוק מיסוי מקרקעין-1963. חיוב במס שבח נוצר כאשר אדם שיש לו זכות במקרקעין למשל מגרש, מוכר אותו במחיר גבוה מהמחיר בו הוא רכש אותו. כלומר, אם הוא מכר אותו בהפסד, הוא לא ישלם מס שבח. המס הזה בעצם מוגדר כרווח ממכירה הונית לעומת רווח מעבודה המוגדרות כמס פירותי.

באופן כללי, כל הכנסה של כל אדם במדינת ישראל מעבודה או מעמל כלשהו, מחויבת במס. כשאר אדם עובד במשרה כלשהי, הוא ישלם מס לפי מדרגות המס המחייבות אותו על פי פקודת מס הכנסה. גם כאשר מדובר במכירת דירות, אם קבלן עושה זאת, הרי שהוא יחויב במס פירותי, משום שזהו עיסוקו ופרנסתו. הוא לא ישלם מס שבח, אלא מס ככל אדם המשתכר למחייתו לפי מדרגות המס. אולם אדם המוכר נכס ישלם מס שבח לפי תקופות ואחוזים שנקבעו וסכום זה יצטרף לסך הכנסותיו מהנסות משבח מקרקעין.

מהו תשלום הוני ומהו תשלום פיירותי

אדם אשר מוכר נכס כלשהו ברשותו, זו תיחשב כמהירה הונית משום שזהו אינינו מקור פרנסתו, משום שלקבלן למשל יש הקלות במס או פטורים הכול בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין.

ישנם מקרים בהם רשות המיסים יכולה לסווג מכירת נכסים כעסקה הונית שיתקיים עליה גם מס שבח במקרה בו אדם עוסק באופן צדדי ולצרכי פרנסה ברכישת דירות ומכירתן. עסקאות כאלה יסווגו על ידי רשות המיסים כעסקאות אקראי והמס שישלם המוכר יהיה בהתאם לפקודת מס הכנסה ולפי גובה ההכנסות השנתיות שלו. ייתכן שגם יחויב בתשלום מע"מ.

גולשים שהגיעו לעמוד זה הביעו עניין גם בנושאים הבאים: החזר מס שבח, הפחתת מס שבח ובנוסף מס שבח לינארי.

מהו חישוב המס על המגרש אותו קיבלנו בירושה

במסגרת קבלת ירושה, ישראלים רבים מקבלים קרקע, מגרש אותו קנו ההורים או הסבא והסבתא ואותו הם ירשו כילדים או נכדים שלהם, וכאשר מחליטים על המכירה מגלים כי יש חיוב מיסים גבוה ממה שציפו. חישוב המס נערך מיום רכישה של המוריש שרכש את הנכס, ולא מיום קבלת הירושה.

לצורך החישוב יש שכבות חישוב על פי תקופות עם אחוזי מס שונים –

רכישה לפני 7.11.2001 המס שיחויב מס שולי שיכול הגיע עד 50%

על התקופה בין 7.112001 ועד 31.12.20111 המס יהיה 20%

אחרי 1.1.12 ועד יום המכירה המס יהיה ב 25%

נכסים אשר נרכשו עד ליום 31 במרץ 1961 נקבעו שיעורי מס היסטורי מיוחדים אשר חלים על מלוא השבח (אינפלציוני וריאלי) ואשר מהווים תקרה לחבות המס המרבי החישוב 12% עד 1948 ובין 1949-1960 תוספת 1% לכל שנת מס עד 1961

מס עיזבון שהיה נהוג בישראל עד ליום 1.4.1981. ודורש בדיקה מעמיקה לצורך קביעת מועד שווי הרכישה. כאשר המוריש המקורי נפטר לפני 1.4.1981 היום בו בוטל מס העיזבון, שווי הרכישה יהיה יום פטירת המוריש. כאשר המוריש נפטר אחרי 1.4.1981 יום הרכישה היה "כניסה לנעלי המוריש" והשווי יהיה כאילו נמכר על ידי המוריש.

יתכנו תשלומים נוספים או בחישובים אחרים –

מס מכירה ומס רכוש: בעבר נדרש מוכר קרקע לשאת גם בתשלום מס מכירה ומס רכוש. כיום שני סוגי מס אלו כבר אינם רלוונטיים. מס מכירה בוטל בתיקון 61 לחוק מיסוי מקרקעין, ומס הרכוש כיום אמנם עדיין קיים – אך שיעורו קבוע על 0 אחוז.

 מס ערך מוסף: חובה לקחת בחשבון את המע"מ, גם כאשר מדובר באדם פרטי. אם רשויות המס יראו בעסקה כ"עסקת אקראי", למשל במכירת קרקע לקבוצת רכישה, יחויב המוכר בתשלום מע"מ על המכירה.

 היטל השבחה: יש לשלם היטל השבחה עבור עליית שווי של מקרקעין עקב אישור תוכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג. היטל ההשבחה הוא 50% מערך ההשבחה. היטל זה משולם לעירייה / לרשות שם נמצא הנכס.

בעסקת קומבינציה: לעיתים יורשים חושבים על כריתת הסכם ועסקת קומבינציה בה הם רוכשים שירותי בניה תמורת למתן זכויות חלקיות בנכס לנותן השרות . יש לבחון לפי איזו שיטה ומה כרוך ויושפע בחבות המיסים. כמו תשלום על זכויות כמו תוספות בשל העסקה.

 אגרות, היטלים ואחרים: חשוב לזכור כי על בעל נכס ייתכנו תשלומים נוספים שמחייבות הרשויות, כמו היטלי פיתוח, דמי היוון, אגרות היתר, שירותי בנייה, עלויות תכנון, ואחרים. מומלץ שבעל מקרקעין, השוקל למכור מקרקעין בבעלותו, חייב לפנות לבעלי מקצוע מומחים בתחום מיסוי המקרקעין. חוק מיסוי מקרקעין הוא חוק ארוך מורכב ומסורבל, אשר רק מידע נכון ובחינה מדוקדקת של המקרקעין ושל נושא המס החל עליהם יכול לחסוך סכומי כסף לא מבוטלים לבעל המקרקעין ולהגדיל את כדאיות העסקה.

מתי משלמים מס שבח

מס שבח משלמים על מכירת נכס שההשבחה שלו יצרה הפרש רווח בין מחיר הקנייה לבין מחיר המכירה. חובת הדיווח היא בתוך 30 יום ממועד מכירת הנכס. על שני הצדדים גם המוכר וגם הקונה, לדווח על עסקת המכר לרשות המיסים. באם הדיווח לא יהיה בתוך החודש ימים, יחולו קנסות על שני הצדדים זאת עד למועד דיווח העסקה. מס השבח ישולם בתוך 60 יום מהמועד של חתימת העסקה.

מס שבח חל על המוכר. יש מקרים בהם מחליטים הצדדים כי גם הקונה יישא בחלק של מס שבח, אבל זה איננו חוק אלא הסכם שבין הצדדים. לאחר דיווח תוציא רשות המיסים בתוך 20 יום ממועד הדיווח הודעה הכוללת את סכום השומה לתשלום. מס השבח ישולם ע"י המוכר אבל כאמור לעתים גם המוכר מוכן לשלמו, במקרה כזה יתווסף מס השבח למחיר העסקה וזה יהיה סכום העסקה הריאלי כפי שהוסכם בין הצדדים. אם למשל הקונה מוכן לשלם מס שבח על מגרש בירושה אותו הוא קונה, הסכום הסופי של המגרש יכלול גם את מס השבח.

מעוניינים בשירות מס יועצת מס ומיסוי מקרקעין מקצועית? לחצו כאן >>> 

לחצו כאן לחזרה לעמוד הבית יועצת מס.

מאמרים פופולריים
אל תוותרו על זכויתכם
השאירו פרטים
ותוודאו את זכויתכם עוד היום!