הדרכים לקבל פטור ממס שבח על דירה שנייה

הדרכים לקבל פטור ממס שבח על דירה שנייה

3 דרכים לקבל פטור ממס שבח על דירה שנייה: שיפור דיור, ירושה, מתנה.

בשנת 2014 בוטל הפטור ממס שבח על מכירת דירה שניה אחת ל-4 שנים. עם זאת, עדיין יש פטורים ודרכים לקבל פטור חלקי או מלא מתשלום מס שבח על מכירת דירה שניה. במאמר זה נסקור 3 דרכים לקבל פטור מלא או חלקי מתשלום מס שבח על דירת מגורים מזכה. 

תנאי מקדים – דירת מגורים מזכה 

חשוב להדגיש שניתן לקבל פטור ממס שבח אך ורק אם מדובר בדירת מגורים מזכה – דהיינו דירה שעומדת בתנאי הסף לזכאות לפטור ממס שבח. 

התנאים לדירת מגורים מזכה הן כדלהלן:

  • בניית הדירה הושלמה
  • הדירה נמצאת בבעלות פרטית
  • הדירה שימשה למגורים ב-80% מהזמן מאז תחילת חישוב מס השבח
  • לפחות 50% מהשטח של הדירה מנוצל למגורים 
  • חריגים: בית כנסת וגן ילדים נחשבים דירת מגורים מזכה למרות שאינם משמשים למגורים

אם הדירה שאתם מוכרים מוגדרת "דירת מגורים מזכה", השלב הבא הוא מציאת מסלול הפטור הרלוונטי ביותר עבורכם.

שיפור דיור

קונה אשר רוכש דירה שניה למגורים ובכוונתו למכור את הדירה הראשונה בתוך כ- 24 חודשים / 18 חודשים (תלוי בהוראת השעה החלה באותה שנה), מיום רכישת הדירה החדשה, זכאי לפטור מלא מתשלום מס שבח על דירה שניה, למעט במקרים בהם מדובר בדירת יוקרה ( מעל כ – 4.5 מיליון ₪). 

תחת היגיון זה קבע המחוקק שגם אדם אשר בבעלותו שתי דירות קטנות, המוכר את שניהם במטרה לקנות בית אחד גדול יותר במקומם, זכאי לפטור ממס שבח בתנאים הבאים:

  • שווי הדירה החדשה חייב להיות לפחות 75% מהשווי המצרפי של שתי הדירות הנמכרות
  • המוכר אינו מחזיק יותר משתי בתים
  • פרק הזמן בין מכירת שתי הבתים לא יעלה על שנה, וקניית הבית החדש תעשה בתוך שנה ממכירת הבית השני.
  • המחיר המצרפי של שתי הדירות אינו עולה על 2 מיליון שקלים (מעל מחיר זה מס השבח מחושב באופן יחסי להפרש). אם שווים המצרפי של שתי הדירות עולה על כ-3.3 מיליון שקלים, הפטור מבוטל.

מס שבח על דירה שניה שהתקבלה בירושה

חוק הירושה קובע שסטטוס הזכאות לפטור ממס שבח על דירה נוספת שעברה בירושה, באם המוריש היה זכאי לפטור בטרם מותו, והיה בעל דירת מגורים יחידה אותה העביר בירושה גם היורשים זוכים לפטור. עם זאת, על היורשים להיות צאצאים ישירים (כולל נכדים) של המוריש, או בן/בת זוג כדי ליהנות מאותו פטור, וכן להיות זכאים במסגרת החלוקה הראשונה של כספי הירושה. כספים שיתווספו מחוץ לירושה יהיו חייבים במס שבח.

מס שבח על דירה שניה שהתקבלה ללא תמורה, במתנה

העברת דירה ללא תמורה בין קרובי משפחה (צאצא או בן/בת זוג), אינו אירוע מס והמס נדחה ליום המכירה על ידי המקבל. יש לשים לב כי בהעברה בין אחים לא מתקיימת זכאות זאת, אלא אם העברה התבצעה במסגרת חלוקה ראשונית של ירושת הורים. בהעברה ללא תמורה מיחיד לקרובו תחול תקופת צינון בת 4 שנים מיום קבלת המתנה, ובמידה שמקבל המתנה התגורר בדירה דרך קבע, עד שיחלפו 3 שנים מיום שהחל להתגורר בה דרך קבע. 

תקופת צינון במכירה של דירה שנתקבלה במתנה (ולאחר מכן נמכרה בחישוב המס הלינארי המוטב)

החל משנת 2018 ניתן למכור דירה שהתקבלה במתנה ללא תקופת צינון במס מוטב (חישוב לינארי), כלומר כן יחושב מס שבח אך החישוב מיטיב עם מוכר דירת מגורים. יחיד המוכר דירת מגורים שקיבל ללא תמורה לפני שמלאו לו 18 שנים, יתחיל לגביו מנין השנים האמורות, לתקופת הצינון מיום שמלאו לו 18 שנים. 

 

מאמרים פופולריים
אל תוותרו על זכויתכם
השאירו פרטים
ותוודאו את זכויתכם עוד היום!

בדוק זכאות למימוש זכויותיך ללא עלות:

המומחיות שלנו, הרווח שלכם